Ga naar de inhoud
1 juli 2020 • Nieuws

Autoriteit Persoonsgegevens wil groeien naar 324 medewerkers in 2021

De Autoriteit Persoonsgegevens hoopt volgend jaar 324 fulltimemedewerkers in dienst te hebben. Op dit moment werken er nog zo’n 180 mensen bij de privacytoezichthouder. Dat heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken laten weten op Kamervragen van D66.

Business Meeting At Work At Trendy Startup Company Discussing Planning Strategy For Growth And Development

Aanleiding voor de vragen was het nieuwe kantoorpand van de Autoriteit Persoonsgegevens en de kosten die hiermee gemoeid zijn. De privacytoezichthouder is nu ondergebracht in het gebouw waarin ook het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur en het Sociaal en Cultureel Planbureau gehuisvest zijn. Daarnaast zit het in een extra verdieping bij de rechtbank in Den Haag. Het plan is om de twee Haagse locaties volgend jaar in te ruilen voor een nieuw kantoor aan het Lange Voorhout in Den Haag.

De huidige twee locaties zijn namelijk te krap om iedereen een werkplek te bieden. Daarnaast werd eerder gesteld dat de toezichthouder meer mensen nodig heeft om alle zaken te kunnen behandelen. Begin dit jaar werd bekend dat de toezichthouder nog drieduizend privacyklachten op de plank heeft liggen. “Met het huidige aantal medewerkers kunnen wij de meeste klachten pas na zes maanden in behandeling nemen. Dat moet anders: mensen hebben recht op bescherming van hun privacy en moeten daarvoor snel terecht kunnen”, aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

In 2017 bleek uit een onderzoeksrapport van het ministerie Veiligheid en Justitie dat de toezichthouder 185 tot 270 mensen nodig zou hebben om alle taken waar te kunnen nemen. De nieuwe locatie biedt ruimte aan vierhonderd medewerkers. “Op basis waarvan wordt het noodzakelijk geacht om de Autoriteit Persoonsgegevens een kantoorpand met een capaciteit van 400 medewerkers te laten betrekken, terwijl de scenario’s uitgaan van maximaal 270 medewerkers en de AP kampt met onderbezetting?”, stelt D66-Kamerlid Van Eijs de vraag aan Knops.

De staatssecretaris laat weten dat de toezichthouder het personeelsbestand volgend jaar flink wil gaan uitbreiden. “Uitgangspunt voor de huisvesting van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zijn de door mij vastgestelde masterplannen. De masterplannen zijn gebaseerd op de behoeftestelling die door de rijksdiensten zelf worden aangeleverd. De behoefte die vanuit de AP is opgegeven gaat uit van 324 fte in 2021”, antwoordt Knops.

Mocht straks blijken dat de privacytoezichthouder niet het volledige pand nodig heeft, dan worden de resterende vierkante meters beschikbaar gesteld aan andere rijksdiensten, voegt de staatssecretaris toe.

Lees meer op security.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.