De Belastingdienst beschikt over een register van de verwerkingsactiviteiten.  Op de website www.belastingdienst.nl/privacy een overzicht van verwerkingen van persoonsgegevens gepubliceerd. Dat overzicht is ontleend aan het register van verwerkingsactiviteiten.  

Grondslag onvoldoende 

De Belastingdienst heeft een aantal verwerkingen waarvan de (wettelijke) grondslag onvoldoende is of waarvan de grondslag onderwerp van discussie was in een gerechtelijke procedure. Het streven is deze binnen een jaar gerealiseerd te hebben.  

Voor zover vaststaat dat de grondslag ontbreekt, is de verwerking van de gegevens gestaakt. Voorbeelden zijn de verwerking van het BSN op het IB47-formulier en het gebruik van camerabeelden voor het toezicht op de motorrijtuigenbelasting. 

Bron: Salarisnet.nl