Ga naar de inhoud
7 juni 2022 • Nieuws

Belgisch verbod op huis-aan-huisverkoop van energiecontracten?

Huis-aan-huisverkoop is een veelgebruikt kanaal voor de verkoop van energiecontracten, ook in België. De vraag is echter, komt hier een verbod op? Als het aan regeringspartijen Vooruit en PS ligt wel. Na het akkoord over de energiefactuur, is het volgens hen nu tijd misleidende verkooptechnieken tegen te gaan. Waarom? Energie is een basisrecht, zegt Kamerlid Melissa Depraetere.

light-bulb-3104355_1920

Ondanks dat energieleveranciers zich momenteel al aan een gedragscode moeten houden, daalt het aantal klachten volgens Vooruit en PS niet. Misstanden ontstaan, doordat huis-aan-huisverkoop vaak opdringerig overkomt en verkopers niet altijd even eerlijk zijn, zo stellen zij. Het voorstel tot een verbod is niet nieuw, maar haakt wel in op het huidige prijsniveau. De partijen hopen zo hun verzoek kracht bij te zetten en hebben hun voorstel opnieuw – met spoed – ingediend.

Vanwaar deze urgentie? Gezien het belang van consumentenbescherming, stelt Lesli Leoni (PS). Een visie die door Depraetere gedeeld wordt. Volgens haar zijn het vooral kwetsbare gezinnen en ouderen die in de problemen komen en moeten mensen gezien de stijgende energieprijzen zo goed mogelijk beschermd worden. En dat is een taak voor de overheid, volgens Depraetere.

België is niet het enige land waar dit onderwerp van gesprek is (geweest). Ook in Nederland is in het verleden gesproken over een verbod op straat- of telefonische werving. Echter heeft de overheid daar toen bewust niet voor gekozen. Jitty van Doodewaerd, directeur bij DMCC, licht toe: “Een verbod op een kanaal, lost het probleem van misleiding niet op. Je kunt je dan ook afvragen of zo’n maatregel de proportionaliteitstoets doorstaat. Immers, de wet maakt heel duidelijk wat misleiding is en wat niet. Daar zou je strikt op moeten handhaven. We zien dat ook de ACM daar een belangrijke rol pakt.”

De Belgische partijen beoogden de omzetting van de Europese Omnibusrichtlijn, die in betere bescherming van de Belgische consument moet voorzien, aan te grijpen om het verbod gelijktijdig in te voeren. Vooralsnog is het verbod op huis-aan-huisverkoop van energiecontracten ook in België niet tot stand gekomen. Of dit toekomstig wel het geval zal zijn? De tijd zal het leren. Wij houden het beloop in ieder geval nauwlettend in de gaten.

Bron: nieuwsblad.be


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.