Eerder lazen we al in de media dat de vele
sportclubs en andere organisaties niet klaar zijn voor de nieuwe privacywet. Bestuursleden,
die niet precies op papier hebben staan wie wel en niet inzage hebben in
persoonsgegevens van leden, kunnen uiteindelijk worden beboet. 

Welke gevolgen heeft de AVG (de Europese
Algemene Verordening Gegevensbescherming) of GDPR voor organisaties en de wijze
waarop persoonsgegevens worden gebruikt? Wat zíjn persoonsgegevens eigenlijk
precies en moet straks overal toestemming voor worden gevraagd? Mag je iemand
mailen als hij zijn e-mail heeft gegeven? Hoe zit het met het verwerken van het
klikgedrag van bezoekers op de website? Hoe ga ik om met persoonsgegevens in de
cloud?

Ook vrijwilligers- en
ledenadministraties

Alle (vrijwilligers) organisaties vanaf mei 2018
verplicht tot het voeren van een privacy-administratie. Deze nieuwe Europese
privacywet stelt niet alleen regels voor de bescherming van persoonsgegevens,
maar stelt ook allerlei eisen aan organisaties die over gegevens beschikken. Dus
alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten op 25 mei 2018 voldoen
aan de AVG.

Het team van de Van Poelje Academie nodigt je van
harte uit voor een kennissessie over de AVG. Patrick Jordens neemt ons stap
voor stap mee in de nieuwe regelgeving en de acties die we als (vrijwilligers)
organisatie moeten zetten. Meld je aan via www.vanpoeljeacademie.nl. Deelname kost slechts € 20,00

23 april – 19.30 uur
– Naaldwijk, Hof van Heden, Dijkweg 20
26 april – 19.30 uur – Wateringen, Terra Nova, Het Tolland 2
1 mei – 19.30 uur – De Lier, Het Anker, Baron van Gentplein 3

Over Patrick Jordens:
Patrick Jordens is oprichter en directeur van het
succesvolle landelijk opererende compliance adviesbureau DMCC Nederland.
Jordens is gespecialiseerd in compliance met consumentenrecht en privacyrecht
bij commercieel datagebruik en klantcontact.

Hij is tevens bestuurslid legal & compliance bij DDMA
Data Driven Marketing Association. In deze rol behartigt hij belangen van de
sector en voert onderhandelingen met het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat en diverse toezichthouders over de uitleg en invoering van (nieuwe)
wet- en regelgeving. Hij is tevens verantwoordelijk voor het vormen van
zelfregulering.