De leesmapondernemingen hebben bezwaar gemaakt tegen de boetebesluiten. ACM heeft na advies van de Bezwaaradviescommissie de besluiten opnieuw beoordeeld. ACM komt tot het oordeel dat de besluiten in grote lijn in stand blijven. ACM verlaagt echter zeven van de opgelegde boetes op basis van het evenredigheidsbeginsel.

Download de publicatie op ACM.nl