Ga naar de inhoud
26 september 2018 • Nieuws

Brancheorganisaties spreken in open brief hun zorgen uit over ePrivacy-verordening

Het stof van de invoering van GDPR is nog niet neergedaald of er zit alweer nieuwe regelgeving aan te komen in de vorm van de ePrivacy Verordening.  ePrivacy is bedoeld om de vertrouwelijkheid van digitale communicatie beter te beschermen en bevat onder meer regels voor het gebruik van e-mail, telemarketing, cookies en andere vormen van elektronische communicatie, zoals Skype en WhatsApp. Dit is belangrijk omdat vertrouwen in digitale diensten en producten een fundament is onder onze samenleving.

import384-ISS_10078_00960_website

Extra regeldruk

Hoewel er over de effecten van de nieuwe regelgeving nog veel onduidelijk is, stellen MKB Nederland, Nederland ICT, DDMA en de Mediafederatie vast dat er in Nederland een sterke drang is om vaart te maken met de invoering ervan. De organisaties vrezen dat de nieuwe regels met name het mkb zullen raken. ‘Het kabinet ziet over het hoofd dat de ePrivacy-verordening aan alle sectoren van de digitale economie raakt: van digitale media tot zelfrijdende auto’s en van medische apparatuur tot smart industry, waar bijvoorbeeld logistieke- en productieprocessen worden geoptimaliseerd door data. In het beste geval leidt de verordening in al deze sectoren tot extra regeldruk.’

Volgens het ePrivacy-voorstel mogen persoonsdata alleen worden verwerkt met toestemming van de gebruiker. Dit zal het leven van gebruikers en bedrijven veel ingewikkelder maken, aldus de briefschrijvers. ‘Veel nieuwe technologieën maken gebruik van geaggregeerde data die niets meer te maken heeft met individuele bronnen. Denk aan kunstmatige intelligentie in de zorg of toepassingen voor crowd control. Hoe zorg je dat iedere gebruiker op dagelijkse basis een geïnformeerde en weloverwogen beslissing neemt over uitermate complexe materie? ‘

Consultants en juristen

Een bijkomend probleem is dat de nieuwe regels volgen op de net ingevoerde GDPR-regels. Wat de belangenorganisaties betreft zou het op zijn minst ‘prettig’ zijn als het kabinet tenminste in kaart brengt wat de gevolgen van een nieuwe wet voor mkb bedrijven zijn. Zodat het kabinet kan aansturen op regels die goed op elkaar aansluiten. Bij steeds complexer wordende digitale regelgeving, lijken vooralsnog alleen consultants en juristen gebaat.

Bij de invoering van de Brusselse regelgeving verkiest het kabinet snelheid boven kwaliteit, stellen de briefschrijvers. Nederland pleit zelfs – als een van de weinige EU-lidstaten – actief voor een bepaling dat gebruikers niet de toegang tot een website of dienst mag worden ontzegd als deze geen toestemming geeft om persoonsgegevens te verwerken. ‘Dit brengt niet alleen digitale verdienmodellen, innovatie en aanbod van gratis content verder in gevaar, maar schaadt ook het grondrecht van de vrijheid van ondernemerschap.’

Verdampen

Om haar eigen innovatieve mkb te beschermen zou de staatsecretaris de EU tot kalmte en zorgvuldigheid moeten manen in plaats van haast.

Eerder sprak IAB Europe zich al haar zorgen uit over de gevolgen van de invoering van de ePrivacy verordening. Tot 250 miljard euro aan Europees bruto nationaal product dreigt te verdampen als de ePrivacy Verordening van het Europees Parlement ongewijzigd van kracht wordt, waarschuwde de brancheorganisatie bij het verschijnen van een onderzoek vorig jaar september.

Bron: Adformatie.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.