Zelfstandigen moeten het btw-nummer vermelden op hun website en op elke factuur. Door het besluit zullen zij die moeten aanpassen. Zij worden hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd, laat het ministerie weten aan NRC. Nederland telde in het derde kwartaal van 2018 bijna anderhalf miljoen zelfstandigen, blijkt uit CBS-cijfers.

Complexe operatie

Het verwerken van privacygevoelige persoonsgegevens zoals het BSN is aan strenge regels gebonden. Dat moet voorkomen dat dergelijke gegevens misbruikt worden, bijvoorbeeld doordat fraudeurs er producten en diensten op andermans naam mee aanschaffen.

Lees verder op NRC.nl