Ga naar de inhoud
10 mei 2019 • Nieuws

Burgemeesters kritisch over advies RvS gegevensuitwisseling

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) is met een kritische reactie gekomen op het advies van de Raad van State over de aanpak van ondermijning. Minister Grapperhaus zou in de wet een algemene grondslag moeten opnemen voor het uitwisselen van bij een gemeente aanwezige persoonsgegevens.

import5-import5-shutterstock_144792676_website

‘Om als “bestuursorgaan burgemeester” een rol te kunnen spelen in het tegengaan van de impact van ondermijnende activiteiten op de openbare orde in het buitengebied, buurtschappen, dorpen, wijken en steden, is onze ervaring dat een betere informatie-uitwisseling onontbeerlijk is. Alleen wanneer informatie binnen overheden transparant gedeeld kan worden, is een burgemeester goed in staat om een afweging te maken over het nut en de noodzaak van de inzet van de eigen bevoegdheden.’

Dat schrijft het NGB in een reactie op het advies van de Raad van State (RvS) over de rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Regioburgemeesters, die aan kop staan van de tien nationale eenheden, vroegen eerder de openbare-ordetaak van burgemeesters uit te breiden naar het ‘voorkomen en bestrijden van criminele activiteiten’ en meer gegevensuitwisseling mogelijk te maken met nieuwe wetgeving. Maar de RvS vind dat geen ‘passend antwoord’. Ook is niet voldoende aangetoond dat nieuwe wetgeving nodig is om knelpunten te verhelpen,’ aldus het advies.

Lees verder op gemeente.nu


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.