Ga naar de inhoud
27 maart 2019 • Nieuws

Camerabeelden in ontslagzaak: privacy ondergeschikt

Een werkgever die vermoedt dat een werknemer bedrijfseigendommen steelt, kan dit proberen te achterhalen met camerabeelden. Zulke camerabeelden mogen als bewijs dienen in een ontslagzaak.

import88-Privacy_camera

In een recente zaak bij de kantonrechter in Maastricht stelde een werknemer dat een werkgever zijn recht op privacy onrechtmatig had geschonden. De werknemer was gefilmd op zijn werk, omdat de werkgever hem ervan verdacht bedrijfseigendommen te ontvreemden. De werkgever had voor het maken van de camerabeelden geen toestemming gevraagd en ook niet overlegd met de ondernemingsraad. Toch mocht de werkgever de camerabeelden als bewijs gebruiken. In deze zaak was het recht op privacy ondergeschikt aan de waarheidsvinding.

Werknemers met goudkoorts

De organisatie uit deze zaak wint voor recycling waardevolle metalen, zoals goud en zilver, uit een restproduct. In 2018 kreeg de werkgever een anonieme tip over enkele werknemers die goud bij het scheidingsproces zouden stelen. Een onderzoek door een bedrijfsrechercheur volgde, maar daarbij bleek niet precies vast te stellen op welke locatie het goud werd gestolen. Tijdens een bijeenkomst informeerde de werkgever het personeel over de situatie en waarschuwde dat de dieven een ontslag op staande voet (tool) konden verwachten. Daarna vernam de werkgever dat er toch nog werd gestolen en waar dat gebeurde. De bedrijfsrechercheur hervatte zijn werk en hing een camera op op die plek. Uit de beelden viel te concluderen dat er inderdaad gestolen werd en wie de daders waren.

Lees verder op Rendement.nl 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.