De Algemene
Verordening Gegevensbescherming

De AVG vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens vanaf 25
mei 2018. Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens.
Ook voor bedrijven brengt de AVG veranderingen met zich mee. Zij
hebben vanaf 25 mei een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat zij een
privacy-administratie moeten bijhouden. Welke persoonsgegevens verwerken zij?
Met welk doel? En hoe zijn die gegevens beveiligd? Onder de AVG moeten bepaalde
organisaties een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen die
binnen de organisatie toeziet op de naleving van de privacyregels.

Veel organisaties nog
niet AVG-proof

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Team Vier blijkt dat in
mei slechts
20,5%
van de Nederlandse bedrijven AVG-proof zullen zijn. Veel bedrijven
riskeren hierdoor boetes die kunnen oplopen tot 20 miljoen of vier procent van
de jaaromzet. Wolfsen: “Veel mensen en organisaties zijn nog onbekend
met de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Daar gaan we wat aan doen met deze
campagne. Met een lespakket voor kinderen, een ‘regelhulp’ voor organisaties en
veel informatie op onze website. In een tijd waarin persoonsgegevens gouden
handel zijn, is het van groot belang dat die gegevens goed beschermd blijven.”

In vijf stappen naar
privacycompliance

Voor
organisaties, die geen privacy specialist in huis hebben, is het onderwerp
privacy en de nieuwe wetgeving hieromtrent vaak onduidelijk en ontbreekt het
inzicht wat er exact moet gebeuren om in lijn met de nieuwe wetgeving te gaan
werken. Zeker ook nu er forse boetes en imagorisico’s aan het onderwerp kleven
neemt de belangstelling in privacy compliance toe. Maar de vraag blijft leven:
Wat moeten we nou precies doen?

Download
de whitepaper ‘In vijf stappen naar privacycompliance’ en krijg een overzicht van de
belangrijkste privacy compliance vereisten. De whitepaper vertelt stapsgewijs
hoe organisaties deze op een praktische manier kunnen implementeren.

DMCC Nederland

Heeft u hulp nodig bij de implementatie van de AVG? Neem nu contact op om kennis te maken
met ons. Wij geven u inzicht in hoe u er voor staat en helpen u indien gewenst
bij een deel of zelfs bij de volledige implementatie. Zo bent u wél op tijd
voorbereid.