Uitspraak van het CBb

Het CBb bevestigt het oordeel van ACM en de rechtbank dat er overtredingen zijn begaan door Hotel Group International (HGI) bij de verkoop van het HotelGroup Passport. Met dit product kun je als consument gratis of tegen een gereduceerd tarief overnachten in de aangesloten hotels.
De heer [X] kan als feitelijk leidinggevende mede aansprakelijk worden gehouden voor deze overtredingen. Het CBb ziet geen aanleiding om de boete van € 105.000 te matigen, ook niet vanwege de gestelde beperkte financiële draagkracht van de heer [X]. Het CBbvolgt het standpunt van ACM dat de heer [X] onvoldoende inzicht heeft gegeven in zijn financiële situatie, zowel bij de totstandkoming van de boete als op het moment van de rechterlijke toetsing.

Achtergrond en procedure

HGI is een onderneming die consumenten via telemarketing een abonnement op het HotelGroup Passport aanbood. Hiermee kunnen consumenten gratis of tegen een gereduceerd tarief overnachten in een van de aangesloten hotels. Het HotelGroup Passport is een abonnement voor de duur van 12 of 24 maanden dat zonder opzegging automatisch wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

ACM (destijds als Consumentenautoriteit) heeft het HotelGroup Passport in haar sanctiebesluit van 9 oktober 2012 aangemerkt als een vakantieproduct van lange duur. Dit betekent dat bij de verkoop van dit product onder meer moet worden voldaan aan de timeshare-regelgeving. ACM heeft geconstateerd dat Hotel Group International C.V. (HGI) bij de verkoop van het HotelGroup Passport de timeshareregels niet naleefde. Evenmin werd consumenten aan het begin van het telemarketinggesprek het commerciële oogmerk van dat gesprek medegedeeld.

ACM heeft zowel aan HGI als aan de heer [X]  een bestuurlijke boete opgelegd van in totaal € 105.000,-. Naast de opgelegde boetes heeft ACM twee lasten onder dwangsom opgelegd om herhaling van de geconstateerde overtredingen te voorkomen. HGI heeft de verkoop van het Hotel Group Passport inmiddels gestaakt.

Nu het hoger beroep ongegrond is verklaard, blijven de boetes in stand en is de uitspraak definitief.

Bekijk de volledige uitspraak van het CBb op rechtspraak.nl

Bron: ACM.nl