Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft een boete
vernietigd die ACM had opgelegd aan Pretium. Bij besluit van 17 oktober
2011 heeft ACM aan Pretium een bestuurlijke boete opgelegd van 300.000
euro wegens overtreding van artikel 11.7, vierde lid (oud) van de
Telecommunicatiewet (Tw) in de periode van 19 maart 2007 tot en met 29
juni 2009. Pretium heeft daartegen bezwaar, beroep en hoger beroep
aangevoerd. De zaak draait om de vraag of het bedrijf in zijn
telefonische marketing actief het recht op verzet heeft aangeboden.
Daarbij is de definitie van het woord ‘abonnee’ doorslaggevend, blijkt
uit het vonnis van het CBb.

Bron: Telecompaper.com