Deze zaak draaide om bijzondere persoonsgegevens, namelijk gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, waarvoor strenge wettelijke eisen gelden. Deze gegevens mogen alleen met uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen worden verwerkt. Uit verschillende communicatiemiddelen van Erdee Media werd duidelijk dat de lezers van het Reformatorisch Dagblad en het tijdschrift Terdege volgens Erdee Media behoren tot de gereformeerde gezindte. Erdee Media stelde via onder meer haar website tegenover (potentiële) adverteerders dat de verschillende media van Erdee Media volop mogelijkheden bieden als adverteerders mensen van de gereformeerde gezindte willen bereiken. Het label ‘behorende tot de gereformeerde gezindte’ zorgt voor een rechtstreeks verband tussen de abonneegegevens en de gegevens over hun godsdienst of levensovertuiging. De verstrekking van de abonneegegevens moet dan ook worden aangemerkt als een verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Herhaling voorkomen

Naar aanleiding van het onderzoek heeft Erdee Media de verstrekking van de abonneegegevens gestaakt in afwachting van de uitkomst van de procedure. Dit betekende echter niet dat hiermee herhaling zou worden voorkomen. Het CBP heeft daarom een last onder dwangsom opgelegd waarin stond dat Erdee Media uitdrukkelijke toestemming van abonnees moet krijgen voor de verstrekking van hun gegevens aan derden voor directmarketingdoeleinden.

Maatregelen Erdee Media B.V.

Erdee Media heeft kort hierop maatregelen getroffen waarmee zij de overtreding heeft beëindigd. Erdee Media heeft besloten haar abonneebestanden helemaal niet meer aan derden te verstrekken voor directmarketingdoeleinden. Ook heeft Erdee Media B.V. de tekst van het privacy statement en het colofon aangepast. Het CBP sluit de procedure af en Erdee Media B.V. verbeurt geen dwangsom.

Bron: CBP.nl