De in 2012 aangepaste privacyvoorwaarden van Google zijn volgens het CBP in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Volgens het CBP koppelt Google persoonsgegevens aan onder meer advertenties en andere diensten, zonder daarvoor expliciet toestemming te vragen. Dat moet volgens de privacywaakhond consistent en ondubbelzinnig gebeuren.

CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm: ‘‘Google vangt ons in een onzichtbaar web van onze persoonsgegevens zonder ons dat te vertellen en zonder daarvoor onze toestemming te vragen.”

Google is teleurgesteld in de last onder dwangsom, zo laat het weten aan NU.nl. “Vooral omdat we reeds een aantal aanpassingen hebben doorgevoerd in reactie op de door het CBP geuite zorgen. We hebben recentelijk een voorstel voor verdere wijzigingen voorgelegd aan de groep van Europese privacytoezichthouders en we zien er naar uit om deze op korte termijn met hen te bespreken.”

Het CBP heeft nog niet vastgesteld of de door Google voorgestelde maatregelen de overtredingen beëindigen.

Ondubbelzinnig

Google moet gebruikers uiterlijk in februari volgend jaar telkens een duidelijk toestemmingsscherm voorschotelen. Het is volgens het CBP onvoldoende om die ondubbelzinnige toestemming alleen op te nemen in de privacyvoorwaarden. Daarnaast moeten gebruikers worden geïnformeerd op welke manier persoonsgegevens door de verschillende Googlediensten worden gebruikt.

Aan een derde voorwaarde lijkt Google volgens de privacywaakhond inmiddels te hebben voldaan. Google informeert gebruikers dat YouTube onderdeel uitmaakt van het informatieconcern.

Volgens het CBP kunnen gegevens over bijvoorbeeld zoekopdrachten, locatiedata, bekeken video’s en e-mails met elkaar worden gecombineerd, terwijl de diverse diensten andere doelen dienen. Dit gebeurt zonder dat Google internetgebruikers hierover vooraf goed informeert.

Voorjaar

Het CBP zal in het voorjaar controleren of Google aan alle eisen voldoet. Pas daarna wordt besloten om de dwangsom op te heffen.

De dreiging met een miljoenenboete is het gevolg van een onderzoek van zes Europese privacytoezichthouders in Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Nederland. Google heeft volgens het CBP in een brief aangekondigd aan de Europese privacywetgeving te gaan voldoen.

ARADAPHOTOGRAPHY / SHUTTERSTOCK.COM

Bron:NU.nl