Volgens het CDA zit er een grens aan de mogelijkheden om persoonlijke gegevens van personeel te onderscheppen. Kamerlid Chris van Dam erkent dat ook hijzelf niet goed besefte op welke schaal momenteel deprivacy digitaal geschondenwordt. ‘Het is idioot wat hiergebeurt. Het leert dat er eengrens zit aan de digitalisering.’

Een aanpassing van de Grondwet is daarom volgens de regeringspartij noodzakelijk. Het is immers dé plek waar grondrechten van Nederlanders worden beschermd, meent Van Dam. ‘Wij vinden dat het tijd wordt dat de Grondwet ook een paragraaf krijgt met digitale grondrechten’, zegt hij tegen BNR’s politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.

Van Dam wijst onder meer op mogelijkheden voor alternatieve geschilbeslechting. ‘Je moet altijd een ‘way out’ hebben naar een onafhankelijke rechter, maar ook een recht op menselijke tussenkomst. De overheid gaat zich steeds meer via loketten en op digitale manieren verhouden tot de burger.’

Lees verder op FD.nl