Ga naar de inhoud
6 april 2020 • Nieuws

Centraal register klantgegevens waarschijnlijk nog 12 weken dicht

Het duurt naar verwachting nog 12 weken voor de centrale registers met klantgegevens van de netbeheerders weer opengaan. Energieleveranciers baseren hun ‘aanbod op maat’ voor elektriciteits- en gascontracten op deze gegevens. Netbeheerders stopten op 25 januari 2020 noodgedwongen met het centraal verstrekken van deze klantgegevens, naar aanleiding van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

import655-shutterstock_130427690

Sinds eind januari werken alle betrokken partijen constructief samen aan een oplossing. Er wordt onderzocht of een andere grondslag uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan worden toegepast en welke bijbehorende maatregelen daar dan bij nodig zijn. Dit proces neemt naar verwachting nog zo’n 12 weken in beslag. Tot die tijd blijven de centrale registers dus dicht.

Uitspraak CBb

 Op 14 januari 2020 vernietigde het CBb de bepalingen uit de Informatiecode elektriciteit en gas1 waarin voor de netbeheerders was vastgelegd dat zij op aanvraag relevante klantgegevens voor een ‘aanbod op maat’ verstrekten aan leveranciers. Daarmee viel de wettelijke grondslag onder deze gegevensverstrekking uit en konden netbeheerders niet anders dan de registers voor dit doel dichtzetten.

Het aanbod op maat

Een aanbod op maat geeft inzicht in de te verwachten maand- en jaarkosten van de betreffende aanbieding. Via een aanbod op maat kunnen consumenten aanbiedingen van verschillende leveranciers beter met elkaar vergelijken. Voor een aanbod op maat kon, tot dit moment, een energieleverancier met toestemming van de klant diverse gegevens* ophalen uit het Centraal Aansluitingen Register (CAR) en het Contract Einde Register (CER) die door de netbeheerders beheerd worden. Het CBb stelt nu dat de grondslag ‘wettelijke verplichting’ uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op basis waarvan de gegevens werden doorgegeven, niet kan op basis van de Informatiecode. Tot een oplossing gevonden is, zullen de leveranciers de benodigde klantgegevens voor het aanbod op maat weer gaan opvragen bij de klant zelf.

*Gemiddeld jaarverbruik, (technische) kenmerken van de aansluiting, opzegtermijn huidig contract en einddatum huidig contract.

lees meer op: netbeheernederland.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.