Ga naar de inhoud
31 juli 2023 • Nieuws

ChatGPT en Google Bard: (hoe) wordt privacy gewaarborgd?

De AI-chatbot ChatGPT is inmiddels bij het grootste publiek bekend. Ook Microsoft voorziet middels zijn Bing Chat in een dergelijke chatbot. Onlangs presenteerde zich een volgende grote speler op de Nederlandse markt: Google Bard is nu beschikbaar. De lancering van Googles chatbot werd een maand geleden nog uitgesteld na kritische vragen van de Ierse privacywaakhond. Ook ChatGPT lag eerder onder vuur, waarop in maart dit jaar in Italië zelfs een tijdelijk verbod volgde. Kortom: AI-toepassingen concurreren met elkaar, maar moeten ook – onder maatschappelijke druk – de privacy van gebruikers beter waarborgen om de markt te kunnen veroveren.

Artificial intelligence

Chatbot Google Bard

De essentie van deze verschillende chatbots is gelijk: alle bieden de mogelijkheid vragen te beantwoorden door middel van kunstmatige intelligentie. Zo kunnen ze artikelen samenvatten, teksten herschrijven of uitleg geven. Ook het gebruik van afbeeldingen in een vraag behoort inmiddels tot de mogelijkheden. In februari dit jaar stelde Google zijn chatbot beschikbaar aan een selecte groep testers. Vervolgens zou de chatbot voor een breder publiek, waaronder in Europa, gelanceerd worden. Hier stak de Ierse toezichthouder echter een stokje voor. De privacywaakhond, die namens de hele EU toezicht houdt op Google aangezien het hoofdkantoor zich in Ierland bevindt, wilde meer duidelijkheid over de wijze waarop Google zou voldoen aan de Europese privacyregels. Hierop besloot Google de lancering in de EU uit te stellen.

Privacy vragen

Naast Google Bard riep ChatGPT al eerder privacy vragen op: in meerdere landen zijn er zorgen over wat er met de persoonsgegevens van gebruikers gebeurt. Ook in Nederland vroeg de Autoriteit Persoonsgegevens om opheldering aan OpenAI, de maker van ChatGPT. In Italië gold eerder dit jaar een tijdelijk verbod en in de VS was het de organisatie Center for AI and Digital Policy (CAIDP) die stelde dat de chatbot een bedreiging voor zowel de privacy als de openbare veiligheid vormde.

AI regelgeving

De EU wil als eerste ter wereld strengere AI-regelgeving gaan invoeren. Er wordt gewerkt aan een AI Act, met regels waaraan ook chatbots als ChatGPT en Bard moeten voldoen. Maar voor die Europese AI-wetgeving in werking treedt, zijn we zeker twee jaar verder. Gezien de tijd die dit kost, de snelheid waarmee AI-ontwikkelingen plaatsvinden en daarmee de urgentie tot spelregels, wordt er door de VS en de EU eveneens aan een gedragscode gewerkt. Hiermee zouden bedrijven als OpenAI, Google en Microsoft zichzelf moeten reguleren. De code zal naar verwachting voor het einde van het jaar van kracht zijn. Het is de bedoeling dat de Code breder wordt gedragen dan alleen door de EU en de VS en dat uiteindelijk ook andere landen, waaronder Indonesië en India, zich hieraan zullen committeren. Op dit moment is nog onduidelijk wat de precieze reikwijdte van de Code is en of hier ook toezicht of handhavingsmechanismen aan gekoppeld zullen zijn.

Volgens de Ierse toezichthouder heeft in ieder geval Google nu veranderingen doorgevoerd die gericht zijn op meer transparantie en controle voor gebruikers. Over drie maanden zal Google aan de toezichthouder moeten rapporteren over de stand van zaken. Of de privacy van Google Bard-gebruikers nu daadwerkelijk (beter) geborgd is en wat de chatbots in het algemeen op wereldwijde schaal teweeg zullen brengen, zal de toekomst dus moeten uitwijzen. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.