Ga naar de inhoud
24 januari 2019 • Nieuws

Compliance is vooruitzien en simpelweg uw business case beschermen

Op 6 februari a.s. vindt het Algemeen Overleg, waarin Mona Keijzer haar consumentenagenda verdedigt, in de Tweede Kamer plaats. Een belangrijk speerpunt van de consumentenagenda van de Staatssecretaris is de veronderstelde irritatie die telemarketing oproept en ook de klantrelatie in het kader van telemarketing, met andere woorden: hoelang mag u een ex-klant blijven bellen met de vraag of hij wil terugkeren bij uw organisatie. Terecht of onterecht, de Staatssecretaris heeft het gemunt op het kanaal telemarketing.

import62-Callcenter

Telemarketing is een belangrijk economisch instrument

Het kanaal telemarketing wordt door veel organisaties gebruikt en dat heeft een reden. Het rendeert kennelijk goed en dat kan niet zo zijn zonder voldoende positieve respons van de consument. Mensen klagen dus over telemarketing, maar schaffen toch producten en diensten aan via de telefoon. Of ze doneren aan een goed doel bijvoorbeeld. Ik wil verder geen waardeoordeel geven of telemarketing een bashing van de overheid verdient of niet. Het is echter een gegeven dat er voor organisaties, die het inzetten, veel gaat veranderen als Mona Keijzer haar zin krijgt.

Niemand gaat op de bres voor telemarketing…….. toch?

Dat dacht ik ook, maar wat mij opvalt is dat er een hele set kritische vragen is gesteld, waar Mona Keijzer antwoord op zal moeten geven alvorens de opt-in voor telemarketing een feit is en kan worden gestart met de voorbereiding van de wetsaanpassing. Terechte vragen ook. Irritatie door telemarketing is ongewenst. Daar is iedereen het over eens. Maar als wetgeving zou moeten worden aangepast, dan moet er wel zorgvuldig naar de oorzaken van de irritatie en gevolgen van nieuwe wetgeving worden gekeken. Kamervragen helpen daarbij en in dat opzicht mag het Nederlands bedrijfsleven zich rijk prijzen met de inzet van bijvoorbeeld Kamerlid Martin Wörsdörfer.

Een aantal van de gestelde vragen:

  • Is er een overzicht beschikbaar van de door de Staatssecretaris ontvangen signalen over irritatie door telemarketing?
  • Welke irritaties door telemarketing zijn specifiek benoemd?
  • Wat is de verhouding van de gesignaleerde irritaties ten opzichte van de totale inzet op telemarketing in Nederland?
  • Is inzichtelijk of consumenten bij elk contact irritatie ervaren of slechts bij een deel?
  • Is er een analyse van de daadwerkelijke impact op consumenten?
  • Wat is de cijfermatige onderbouwing voor de vaststelling dat uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de consumenten klachten heeft naar aanleiding van telemarketing?
  • Klopt het dat consumenten die al in het Register staan elke keer als zij telefonisch contact hebben – ook als zij (voormalig) klant zijn en er géén irritatie is over de telemarketing actie – wettelijk verplicht de vraag krijgen voorgelegd of zij in het Register willen worden opgenomen? Zo ja, zou dit kunnen bijdragen aan irritaties over telemarketing en zou niet eerst deze kromme situatie moeten worden opgelost?

Bekijk een volledig overzicht van de vragen hier

De impact van wettelijke beperkingen op uw business case

Ik bezoek in praktijk zeer veel organisaties. Compliance is anno 2019 onlosmakelijk verbonden met klantcontact. En toch is compliance niet bij elke organisatie goed belegd. Dat is vreemd. Allereerst wil een organisatie natuurlijk aantoonbaar aan wetgeving voldoen en in dit tijdperk van privacy awareness  de klant respecteren, maar bovenal sterk staan als een toezichthouder de organisatie vragen stelt. Als compliance goed in de organisatie is belegd en ook wordt ingezet om vooruit te zien, kan het u in staat stellen impact van opkomende wetgeving op uw business case in te schatten en tijdig passende maatregelen te nemen.

Telemarketing wordt veel ingezet in Nederland, zowel in de business to consumer sfeer als in business to business activiteiten. Een opt-in zal straks ook gelden voor zakelijke telemarketing. Althans als het om zakelijke contacten gaat die natuurlijke personen zijn. De opt-in gaat dus een beperking betekenen voor uw telemarketing of die van uw leveranciers, als u bijvoorbeeld via wederverkopers werkt die het kanaal op hun beurt inzetten om voor u te werven.

En? Weet u al of 6 februari 2019 een historische datum voor uw business case zal worden?


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.