Ga naar de inhoud
10 maart 2020 • Nieuws

Consument beter beschermd tegen online misleiding

Je hebt ze vast wel eens voorbij zien komen tijdens het online winkelen, uitspraken zoals ‘nog maar één artikel op voorraad’ of ‘dit aanbod is beperkt geldig’. Dit soort uitspraken beïnvloeden het koopgedrag van de consument. En dat mag niet, als die bewering niet waar is. Dan is er sprake van misleiding. In de leidraad Bescherming van de online consument maakt de ACM duidelijk waar de grenzen liggen bij de beïnvloeding van de consument in zijn online koopgedrag, want verleiden mag, maar misleiden niet.

import13-import13-Dollarphotoclub_65288472_website

Oneerlijke handelspraktijken

De Wet oneerlijke handelspraktijken verbiedt agressieve en misleidende verkoopacties. Een handelspraktijk is misleidend als een bedrijf geen of onjuiste informatie geeft die belangrijk is om een goede keuze te maken over een aankoop. Van een agressieve handelspraktijk is sprake als een consument onder druk wordt gezet om een product te kopen. Voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken zijn:

  • een product als ‘gratis’ of ‘voor niets’ aanprijzen, terwijl er toch kosten aan zijn verbonden
  • onterecht beweren dat een product maar een zeer beperkt tijd beschikbaar is
  • mensen dwingen een bepaald product te kopen ‘je moet nu beslissen’
  • de indruk wekken dat de consument een prijs of ander voordeel heeft gewonnen, terwijl er geen prijs is

Vermeld prijzen inclusief alle kosten

Een consument moet een weloverwogen keuze kunnen maken of ze een product of dienst wil kopen. Je mag geen prijzen of bijkomende kosten verbergen. Vermeldt daarom voordat de consument iets koopt of een account aanmaakt in ieder geval de prijs en alle kosten en geef een waarheidsgetrouwe omschrijving van het product of de dienst.

Informatie: compleet, juist en begrijpelijk

Zorg ervoor dat je de informatie over je product in duidelijke taal opschrijft. Vermijd jargon en ondubbelzinnige woorden. Belangrijke informatie over een product moet voor de consument op begrijpelijke, toegankelijke manier worden ontsloten en mag niet worden verstopt op de website of in algemene voorwaarden. Verder moet reclame altijd als zodanig herkenbaar zijn. Je mag dus nooit de indruk wekken dat je een onafhankelijke recensie schrijft of buurtenquête houdt, terwijl het eigenlijk een betaalde aanprijzing is.

Duidelijkheid over gepersonaliseerd aanbod

Met data en algoritmes kun je een aanbod aan een consument personaliseren. Je kunt gerichte advertenties sturen en bepalen welk aanbod een consument te zien krijgt. Vermeld op een goed zichtbare plaats dat het aanbod gepersonaliseerd is, en hoe dat is gebeurd. Wek niet onterecht de indruk dat de consument een aanbod krijgt dat voor hem persoonlijk bestemd is en dat hij daar een voordeel mee krijgt.

Gebruik van persoonsgegevens

Geef informatie over het verzamelen of gebruik van persoonsgegevens. Online zijn (persoons)gegevens geld waard. Je moet de consument duidelijk maken wat er met zijn (persoons)gegevens gebeurt.  Het weglaten, te laat vermelden, het onjuist informeren of verstoppen van informatie in de algemene voorwaarden over het gebruik van persoonsgegevens is misleidend. Je mag ook niet aangeven dat iets gratis, als de consument betaald met zijn gegevens.

Schaarste aanduidingen zijn waar

Ook onjuiste of onvolledige claims over voorraden die nog beperkt zouden zijn, zijn niet toegestaan. Evenals het voortdurend claimen dat een product in de ‘uitverkoop’ is. Wek niet de indruk dat de consument snel moet beslissen iets te kopen als dit niet waar is.

Gunstige standaardinstellingen

Zorg voor gunstige standaardinstellingen voor consumenten: Betaalde, optionele aanvullende producten of diensten bij een product mogen niet standaard aangevinkt staan. Vraag bovendien voor iedere betaling actief om toestemming

Zoekresultaten

Presenteer je producten of diensten in een bepaalde volgorde, dan mag de volgorde van de zoekresultaten niet misleiden. Dit betekent bijvoorbeeld geen zoekresultaten weglaten of blokkeren en zoekresultaten ordenen op basis van in de zoekopdracht aangebrachte filters en presenteren op een neutrale manier.

Reviews

Consumenten gebruiken reviews steeds vaker in hun oriëntatie- en keuzeproces rondom een aankoop. Je mag geen nepvolgers, neplikes en nepreviews gebruiken om je online uitingen te promoten. Een testimonial waarin een ervaring wordt gedeeld, moet van een echte consument zijn.

Games

Games met in-app aankopen mogen niet verkocht worden als ‘gratis’. Ook mag je kinderen niet rechtstreeks aansporen om items te kopen in een spel. Denk aan: ‘koop nu’ of ‘upgrade nu’.

Grip op misleiding

Het verleiden van consumenten is tot op bepaalde hoogte toegestaan, maar zeker niet onbeperkt.  Zorg er daarom voor dat je je goed bewust bent van de spelregels bij het online verkopen aan consumenten. Twijfel je of jouw verleidingstactieken geoorloofd zijn? Of maak je voor sales gebruik van leadwerving? De markt van lead leveranciers is niet altijd even transparant en juist hier is vaak sprake van online misleiding.

DMCC Nederland biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de leads te checken door middel van een affiliate audit. Onze auditors bekijken de mate waarin wet- en regelgeving wordt nageleefd in een leadconcept door o.a. na te gaan of toestemming voor een e-mailadres vrij, specifiek en op informatie berustend is. Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op via 088- 777 93 11 of info@dmcc.nl

DMCC, de compliance specialist in privacy en klantcontact.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.