Ga naar de inhoud
4 maart 2020 • Nieuws

Corona & AVG: hoe zit het met privacy in geval van een epidemie?

Werkgevers worden geconfronteerd met het corona-virus. Het RIVM en de Rijksoverheid geven informatie over wat je wel en niet mag doen. Nike sloot zijn kantoor na de constatering van een besmette medewerker. Ook DSM en Engie vragen medewerkers om thuis te blijven vanwege corona. Maar onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mag je toch helemaal geen medische gegevens verwerken als werkgever? Hoe zit het met de privacy in het geval van een epidemie?

corona

Wat zegt de AVG?

Volgens de AVG heb je een grondslag nodig om persoonsgegevens te verwerken (Artikel 6) en moet er bij de verwerking van medische gegevens sprake zijn van een uitzonderingssituatie benoemd in  Artikel 9.

Grondslag

Een instantie mag persoonsgegevens verwerken:

  • Met toestemming van de betrokkene
  • Als dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst
  • Wanneer dit moet van de wet
  • Als dit noodzakelijk is voor een vitaal belang voor de betrokkene of een derde
  • In het kader van het uitvoeren van een taak van algemeen belang of handhaving van de openbare orde
  • Als dit noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van die instantie, mits het privacybelang van de betrokkene niet prevaleert

Uitzonderingssituatie

Artikel 9 verbiedt het verwerken van medische gegevens, tenzij er sprake is van een uitzondering. Zo mag je medische gegevens mag verwerken met toestemming (a), als dit noodzakelijk is voor preventieve arbeidsgeneeskunde (h) of om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid (i).

Meer weten, lees verder op: Frankwatching


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.