Het onderzoek, voor het zevende achtereenvolgende jaar uitgevoerd, beschrijft de veranderende risicocultuur waarmee topmanagers vandaag de dag te maken hebben.

Dreiging van cyberaanvallen

Dit jaar worden hun zorgen voor het eerst gedomineerd door de dreiging van cyberaanvallen en gegevensverlies. Van de naamloze vennootschappen zei 51 procent dat ze het afgelopen jaar geconfronteerd werden met een significant cyberincident of datalek. In 2017 was dit nog maar 30 procent.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Andere belangrijke resultaten uit het onderzoek: 43 procent van de grote werkgevers en 38 procent van de beursgenoteerde ondernemingen heeft de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een regulatoire vordering waarbij een bestuurder was betrokken. Regulatoire onderzoeken blijven dan ook in de top drie van risico’s staan. 60 procent van de respondenten geeft aan dat de regulatoire focus op persoonlijke verantwoordelijkheid de besluitvormingsprocessen beïnvloedt.

Lees verder op amweb.nl