De data van de autofabrikanten bevat alleen kentekengegevens die volgens de woordvoerder niet gekoppeld zijn aan de NAW-gegevens. “Die kentekengegevens zitten alleen gekoppeld aan een voertuig. In een aantal gevallen weten we niet of die auto nog dezelfde eigenaar heeft. Om die eigenaar te bereiken moeten we terug naar de fabrikant voor wie we de polis in behandeling hebben.” Volgens de woordvoerder is dat ook de belangrijkste reden dat het zo lang geduurd heeft voor gedupeerden een bericht ontvingen van de verzekeraar.

Geclusterd

“Het is een heel gepuzzel”, zegt de woordvoerder. Mensen van wie de gegevens op de schijf stonden, krijgen geclusterd bericht. Gisteren was Toyota aan de beurt. “We hadden het inlichten ook over kunnen laten aan de fabrikanten, maar we hebben besloten dat wij hier zelf verantwoordelijkheid in moeten nemen.”

Lees verder amweb.nl