Na ontdekking van de aanval werd er een onderzoek ingesteld, waaruit blijkt dat er mogelijk gegevens van een aantal huidige en voormalige cliënten zijn ingezien, waaronder BSN, naam en adresgegevens. Er zou geen toegang tot cliëntdossiers zijn geweest. Volgens CJG Rijnmond zijn er geen signalen waaruit blijkt dat het de aanvaller om deze persoonlijke informatie te doen was. “De onderzoekers achten de kans op misbruik dan ook erg klein”, aldus het centrum.

CJG Rijnmond heeft alle betrokken per brief over het datalek geïnformeerd en melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens gedaan. Tevens is het interne beleid voor veilig digitaal werken aangescherpt.

Lees meer op security.nl