Als initiatiefnemer zal DDMA de werkgroep voor het herzien van de code coördineren. De werkgroep zal wekelijks samenkomen om een hoog tempo te garanderen. Daarbij wordt de diverse sectoren om input gevraagd zodat de code breed gedragen wordt. Het streven is de herziene code onder te brengen bij de Stichting Reclame Code (SRC), zoals nu ook het geval is. De Code Telemarketing geldt dan voor alle organisaties in Nederland die telemarketing gebruiken. Consumenten kunnen klachten over telemarketing indienen bij de SRC.

DDMA voorziet dat de code in ieder geval aandacht kan gebruiken op de punten:

 • Transparantie: er moet meer duidelijkheid komen over de identiteit van de beller
 • Het bandje (de IVR) waarin consumenten hun rechten en mogelijkheden uitgelegd krijgen kan korter en duidelijker
 • Meer duidelijkheid bij de consument over het Recht van verzet vs het Bel-me-niet Register

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ‘Telemarketing opt-in’ op 30 oktober kondigde DDMA de voorgenomen herziening van de Code Telemarketing aan in aanwezigheid van ruim 100 professionals uit de sector. 76 van de aanwezigen hebben een aantal stellingen beantwoord. De belangrijkste uitkomsten daarvan zijn:

 • 80% gelooft dat betere zelfregulering leidt tot minder consumentenklachten
 • 30% verwacht dat de introductie van prefix en beperkingen van de klanttermijn het einde van telemarketing betekenen
 • 55% verwacht dat de wijzigingen hun business negatief zal beïnvloeden
  • 42% verwacht een omzetdaling van 1-20%
  • 22% verwacht een omzetdaling van 30-50%
  • 9% verwacht een omzetdaling van 50-70%
  • 4% verwacht een omzetdaling van 70% of meer

Als branchevereniging voor data en marketing vertegenwoordigt DDMA de marketingsector in brede zin. Daarin vallen alle kanalen voor optimale klantinteractie van direct mail, mobile en social marketing tot artificial intelligence.

Bron: DDMA.nl