Een verontruste burger uit Arnhem meende dat deze praktijk de toets
van het privacyrecht niet kon doorstaan en stapte daarom naar de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met het verzoek handhavend op te
treden. Nadat de toezichthouder dit verzoek aanvankelijk niet had
gehonoreerd, oordeelde de rechtbank Gelderland
dat die weigerachtige opstelling van de AP niet deugde. De kwestie,
waarin de AP dus pijnlijk bakzeil haalde bij de rechter, kwam uitgebreid
in het nieuws.

Last onder dwangsom

Feitelijk resulteerde dit alles er uiteindelijk in dat onlangs – begin augustus – de AP aan de gemeente Arnhem een zogeheten ‘last onder dwangsom
heeft opgelegd. De Arnhemse kwestie lijkt mij een mooie aanleiding om
in deze bijdrage voor SecurityVandaag eens stil te staan bij de vraag
wat een last onder dwangsom in het privacyrecht nou eigenlijk is.

Het belang van dit juridische instrument wordt naar mijn indruk door
velen onderschat. In gesprekken die ik met ondernemers over het
privacyrecht voer, proef ik vooral angst voor de geldboetes die de
toezichthouder kan opleggen. Over de forse financiële gevolgen die een
bestuurlijke last onder dwangsom kan hebben wordt niet of nauwelijks
nagedacht. Ten onrechte!

Lees de column van IT-jurist Mr. Peter van Schelven verder op securityvandaag.nl