Het CDA benadrukt in het essay dat technologie veel positieve kanten heeft, maar dat er ook gevaren en angsten aan kleven. “Angsten die simpelweg samenhangen met iedere vernieuwing, want een verstoring van het bestaande brengt onzekerheid. Burgers kunnen zich verloren of machteloos voelen onder de stortvloed aan technische innovaties”, aldus de partij.

Bovendien wordt nieuwe technologie zo snel op de markt gebracht, dat er volgens de partij “cultureel, moreel en juridisch nog niet voldoende is nagedacht over de consequenties van al die uitvindingen”. Het is dan ook van belang dat er een publiek debat wordt gevoerd over hoe de digitale samenleving eruit moet zien, vindt het CDA.

Lees verder op AGconnect.nl