Ga naar de inhoud
10 februari 2020 • Nieuws

DMCC affiliate check: Zijn jouw leads compliant?

Veel organisaties weten niet waar hun leads worden ingekocht. Ze weten misschien wel hoe de opt-in voor e-mail of telefonische benadering eruit ziet, maar niet in welke concepten die precies meegaan. Zo kan het zijn dat jouw nieuwe fietsbel (de zorgvuldig geformuleerde opt-in) op een gestolen fiets zit (een dubieus leadconcept). En dat wil je niet als serieuze organisatie. DMCC lanceert daarom de affiliate check en gaat na hoe compliant de (live) leadcampagnes zijn waarin jouw leads worden verworven.

affiliate-check

De DMCC affiliate check controleert de kwaliteit van leads

Leadwerving is belangrijk voor sales. Maar de markt van lead leveranciers is niet altijd even transparant. De wet en de toezichthouder stellen strenge eisen aan toestemming voor leadwerving. Hoe houd je grip op de naleving van wet- en regelgeving in online leadwerving? De DMCC affiliate check controleert compliance van leadpartijen. Periodiek of steekproefsgewijs. Het is immers voor organisaties lang niet altijd duidelijk in welke (type) leadcampagnes er toestemming wordt gevraagd om consumenten te benaderen per mail of telefoon.

Hoe werkt het?

DMCC bekijkt of en in hoeverre alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd in online leadwerving. Denk hierbij niet alleen aan de AVG en de Telecomwet, maar ook aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen en de regels uit ons Burgerlijk Wetboek (BW) over oneerlijke handelspraktijken en misleidende reclame. Wij bekijken de mate waarin wet- en regelgeving wordt nageleefd:

  • in het leadconcept: Op campagneniveau bekijken wij bijvoorbeeld of de toestemming voor het verstrekken van een e-mailadres vrij, specifiek en op informatie berustend is.
  • door de leverancier: Op locatie bekijken wij of compliance aantoonbaar in bedrijfsprocessen van leadpartners is belegd. Kan toestemming bijvoorbeeld worden aangetoond en zijn er wettelijke bewaartermijnen geïmplementeerd.

De resultaten worden teruggekoppeld  in een non compliance detail rapport (NCDR). Naast periodieke controle, checken wij ook specifieke campagnes op incidentele basis.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de check. Of weten wat een check kost? Neem contact op met Jitty.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.