Q: Mag ik voor marketingdoeleinden gegevens uitwisselen met mijn dochtermaatschappijen?

A: Op basis van het gerechtvaardigd belang (6f AVG) mogen dochtermaatschappijen onder een holding persoonsgegevens uitwisselen voor  bijvoorbeeld validatie- of direct marketing doeleinden. De consument moet hierover worden geïnformeerd in een privacy statement (op holdingniveau). Dochtermaatschappijen mogen opt-out data die verzameld is op grond van het gerechtvaardigd belang (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) onderling uitwisselen. Dit geldt niet voor opt-in data zoals het e-mailadres. Deze mogen alleen worden verwerkt door de juridische entiteit die de opt-in heeft verkregen of een klantrelatie met geadresseerde heeft. Indien een andere dochtermaatschappij dan de maatschappij die het telefoonnummer heeft verzameld deze wil gebruiken voor marketingdoeleinden, dient zij de telefoonnummers te ontdubbelen met het Bel-me-niet register ( en de eigen suppressielijst).