Die rechtvaardigingsgrond betekent in feite dat de organisatie een gerechtvaardigd belang (AVG 6f) moet hebben voor het scrapen van persoonsgegevens van internet. Dat kan in beginsel ook marketing zijn.

Dit belang van de organisatie moet zwaarder wegen dan het privacybelang van de persoon. Dat zal erg afhangen van het ‘type’ data dat gescraped wordt. Een verrijking met data uit openbare bronnen (kadaster, KvK) zou kunnen. Deze data is in beginsel openbaar, het privacybelang is hier ondergeschikt. Maar bedenk wel dat de KvK, maar ook Funda, social media en andere platformen in hun algemene voorwaarden het kopiëren of commercieel hergebruiken van hun databanken verbieden, tenzij je dit doet tegen betaling.

Daarnaast is het zo dat het feit dat iemand ervoor kiest zijn woning vrij toegankelijk via internet te koop aan te bieden, geen “instemming” voor hergebruik van die gegevens voor commerciële doelen inhoudt. Je kunt dus niet zomaar data van internet afplukken, ook al heeft iemand dit openbaar gemaakt.

Kortom, indien je je database verrijkt met persoonsgegevens van internet, moet je eerst nagaan of je hiertoe een gerechtvaardigd belang hebt. Vervolgens dien je de betrokkene over de verrijking van gegevens te informeren. Tot slot is het van belang om na te gaan of de gebruiksvoorwaarden van de bron hergebruik toestaan.