Ga naar de inhoud
24 juni 2019 • Nieuws

DMCC geeft antwoord: Mogen wij persoonsgegevens op internet gebruiken om ons bestand te verrijken?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zegt in het algemeen over hergebruik van persoonsgegevens: “Het feit dat persoonsgegevens op internet staan, betekent niet dat ze zomaar opnieuw gebruikt mogen worden in een andere context, voor een ander doeleinde. Het nieuwe doel moet verenigbaar zijn met het oude doel en de verantwoordelijke dient een zelfstandige rechtvaardigingsgrond te hebben voor de publicatie.”

Die rechtvaardigingsgrond betekent in feite dat de organisatie een gerechtvaardigd belang (AVG 6f) moet hebben voor het scrapen van persoonsgegevens van internet. Dat kan in beginsel ook marketing zijn.

Dit belang van de organisatie moet zwaarder wegen dan het privacybelang van de persoon. Dat zal erg afhangen van het ‘type’ data dat gescraped wordt. Een verrijking met data uit openbare bronnen (kadaster, KvK) zou kunnen. Deze data is in beginsel openbaar, het privacybelang is hier ondergeschikt. Maar bedenk wel dat de KvK, maar ook Funda, social media en andere platformen in hun algemene voorwaarden het kopiëren of commercieel hergebruiken van hun databanken verbieden, tenzij je dit doet tegen betaling.

Daarnaast is het zo dat het feit dat iemand ervoor kiest zijn woning vrij toegankelijk via internet te koop aan te bieden, geen “instemming” voor hergebruik van die gegevens voor commerciële doelen inhoudt. Je kunt dus niet zomaar data van internet afplukken, ook al heeft iemand dit openbaar gemaakt.

Kortom, indien je je database verrijkt met persoonsgegevens van internet, moet je eerst nagaan of je hiertoe een gerechtvaardigd belang hebt. Vervolgens dien je de betrokkene over de verrijking van gegevens te informeren. Tot slot is het van belang om na te gaan of de gebruiksvoorwaarden van de bron hergebruik toestaan.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.