Ga naar de inhoud
9 juni 2021 • Nieuws

DMCC locatie audit per 1 juli a.s. aangepast

De DMCC locatie audit voor compliance in telemarketing wordt per 1 juli a.s. gewijzigd. Het is niet ondenkbaar dat u dit terugziet in de DMCC scores, wees hier alert op.

audit-4576720_1920

BMNR controles geschrapt

Directe aanleiding voor de wijziging is de inwerkingtreding van de gewijzigde Telecommunicatiewet. Telemarketing wordt hiermee opt-in. Dat betekent concreet dat we in de locatie audit niet langer vragen naar BMNR-processen. We vragen uiteraard nog wel naar de wijze waarop u het Recht van Bezwaar heeft ingericht. De verplichting tot een herkenbaar en bereikbaar uitbelnummer zijn al langer onderdeel van onze locatie audit. Ook de werkingssfeer van de wet, die zich richt op consumenten en bedrijven die natuurlijke personen zijn, zoals ZZP’ers en eenmanszaken is een aandachtspunt bij de audit.

Meer aandacht voor ICT en AVG compliance

Daarnaast gaan we in de vernieuwde locatie audit wat dieper in op uw ICT inrichting. Heeft u een eigen applicatie of werkt u op de applicatie van de opdrachtgever? En we staan uitgebreider stil bij AVG-compliance.

Lancering locatie audit voor distributieplatforms en concept-partners

Voor energiewerving geldt dat de verplichtingen die voortvloeien uit de Gedragscode Consument en Energieleverancier zijn opgenomen in de controles. Op korte termijn zal DMCC ook een nieuwe locatie audit introduceren speciaal voor distributieplatforms en concept partners. Deze organisaties faciliteren energieleveranciers en zelfstandige verkopers in de verkoop van energiecontracten. Zij geven in deze rol vaak instructies en controleren of deze worden nageleefd. Daar ziet de nieuwe audit op toe.

Nieuwe Compliance Monitor

De resultaten van de telemarketing locatie audit zullen per 1 juli a.s. ook worden teruggekoppeld in de nieuwe DMCC Compliance Monitor. Alle DMCC audits op het gebied van privacy, online, leadwerving, telemarketing en direct dialogue gaan de Compliance Monitor in. Zo krijgen organisaties een actueel compliance dashboard, waarop zij zelf kunnen sturen. De analyses worden gemaakt met behulp van Power BI. De nieuwe tooling biedt meer inzicht in de data en meer flexibiliteit in de analyses. De resultaten, weergegeven in een DMCC compliance score model, kunnen vervolgens bekeken worden per opdrachtgever, uitvoerende, kanaal of wetgevingsgebied.

Wilt u meer weten over de vernieuwde DMCC telemarketing locatie audit of de DMCC Compliance Monitor neem dan gerust contact met ons op of stuur een mail naar info@dmcc.nl.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.