Menselijke
fouten vormen gevaar voor bedrijfsleven

Door het lanceren van het e-learning programma biedt DMCC
organisaties de mogelijkheid om hun medewerkers op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met privacy. En dat is geen overbodige luxe aangezien een
datalek in de meeste gevallen door menselijke fouten wordt
veroorzaakt. Om boetes die kunnen oplopen tot € 820.000 en potentiële merk- en
reputatieschade te voorkomen, is het daarom van belang dat iedere medewerker zich
bewust is van zijn verantwoordelijkheden bij de omgang met persoonsgegevens.

Kans op boetes
en potentiële merk- en reputatieschade aanzienlijk verkleinen

Patrick Jordens, directeur DMCC: “Het is goed om te zien dat organisaties inzien wat de gevolgen en
risico’s zijn als zij hun medewerkers niet bekend maken met alle regels rondom
het verwerken van persoonsgegevens. Als vanzelfsprekend ben ik trots dat het
programma binnen drie weken al meer dan 3.500 cursisten telt. Maar ik durf dan
ook te garanderen dat organisaties die het e-learning programma voor hun
medewerkers beschikbaar stellen de kans op onzorgvuldige verwerking of verlies
van persoonsgegevens of de mogelijke schending van privacyrechten aanzienlijk
verkleinen.”

Voor meer informatie over het e-learning programma ‘Privacy
Awareness’ kan men terecht op privacy.weetwatjezegt.nl