Ga naar de inhoud
24 november 2022 • Nieuws

DMCC publiceert benchmark leadwerving compliance 2022

Wet- en regelgeving wordt dit jaar beter nageleefd in online winacties, zo blijkt uit de DMCC Benchmark leadwerving compliance 2022. Leadwerving duidt op de praktijk waarbij consumenten via online winacties hun gegevens achterlaten in ruil voor een korting of een kans op een prijs. Hen wordt tegelijkertijd toestemming gevraagd om benaderd te worden met reclame per e-mail en/of telefoon. De oorzaak van de verbetering ligt waarschijnlijk bij de inwerkingtreding van de gewijzigde telecommunicatiewet en het opt-in regime voor telemarketing. Dit is voor veel adverteerders aanleiding geweest controles in te richten op de opt-in. Een mooi begin, maar er blijft ook genoeg ruimte voor verbetering, aldus DMCC directeur Jitty van Doodewaerd. Download hier het trendrapport met de belangrijkste resultaten. Het volledige rapport is exclusief voor DMCC klanten beschikbaar. 

DMCC Group - Consultancy

Begrijpen waar je “ja” tegen zegt als je meedoet aan een online winactie

Van Doodewaerd  geeft aan hoe de benchmark tot stand is gekomen: “Wij controleren voor onze opdrachtgevers of hun leadcampagnes aan wet- en regelgeving voldoen, maar vooral aan de verwachtingen van de consument. Onze analisten nemen zelf deel aan online leadcampagnes, in de vorm van online winacties, landingspagina’s of prijsvragen en bekijken of de prijzenpot klopt, of er volledige actievoorwaarden zijn en of er toestemming gevraagd wordt voor telemarketing. Zo weten organisaties precies waar een consument ‘ja’ tegen heeft gezegd. En hebben ze concrete handvatten voor verbetering.

Betere toestemming (opt-in) sinds wetswijziging Telecomwet

Uit de metingen blijkt een positief effect van de wijziging van de Telecommunicatiewet op 1 juli 2021. Telemarketing is sinds die datum alleen nog toegestaan met toestemming van de consument. En adverteerders controleren hier nu actief op. Dit leidt tot verbeterde compliance in de toestemmingsvragen voor telefonische benadering. Deze voldoen vaker aan de vereisten dat toestemming:

  • vrijelijk kan worden gegeven (en dus niet verplicht is voor deelname aan de winactie);
  • voorzien is van de juiste informatie zodat de consument een geïnformeerde keuze kan maken of hij zijn gegevens wil achterlaten;
  • specifiek is ten aanzien van de adverteerder, het aanbod en het kanaal waarmee iemand benaderd wordt met een commercieel aanbod.

Benchmark leadwerving

Onduidelijkheid over de prijzenpot

Wel zijn de actievoorwaarden vaak nog onduidelijk. De oorzaak ligt in het feit dat leadbureaus vaak eenzelfde set gestandaardiseerde voorwaarden hanteren voor verschillende winacties. Het rapport geeft een voorbeeld van een online actie waarbij testers voor producten gezocht worden. In de actievoorwaarden staat vervolgens:  “De prijs bestaat uit een product of waardebon van maximaal € 1.500,-. De prijs wordt getoond in de titel van de winactie”. Het is dus volstrekt onduidelijk of de tester hier kans maakt op een prijs. Ook over de prijzenpot ontstaat verwarring. In het rapport staat weer een voorbeeld: “De prijzen zullen bestaan uit producten of waardebonnen, vouchers van € 150”. Hier wordt ook niet duidelijk wat de exacte prijs is en hoeveel ervan worden uitgereikt.

Zet de positieve trend zich door?

De compliance scores van de leadwerving concepten laten ten opzichte van de meting uit 2021 een stijgende lijn zien. Er is nog altijd veel ruimte voor verbetering, immers een 100% score betekent volledig compliant, maar de resultaten zijn –  twee uitzonderingen daargelaten – flink verbeterd. De oorzaak van de verbetering ligt aldus Van Doodewaerd bij de inwerkingtreding van de gewijzigde telecommunicatiewet en het opt-in regime voor telemarketing. “Dit is voor veel adverteerders aanleiding geweest controles in te richten op de opt-in. Hiermee laat de adverteerder kwaliteit en compliance een factor van betekenis zijn in leadwerving, waar dit voorheen vooral prijs was. Dit resulteert in minder co-sponsoring concepten en een verbeterde opt-in”. Van Doodewaerd hoopt dat de trend van verbeteringen in compliance zich doorzet., dat is nog geen gegeven. “Het was in dat opzicht ook een wel een raar jaar. Dat komt door de energiecrisis, waardoor de werving stil ligt en dus tevens minder leads –  als brandstof voor werving –  noodzakelijk zijn. Maar ook hier zijn betere controles ingericht”.

Download het trendrapport of vraag het volledige rapport op

De belangrijkste resultaten uit de benchmark zijn te zien in het trendrapport. De volledige benchmark rapportage is exclusief beschikbaar voor klanten van DMCC. Heeft u interesse stuur dan een e-mail naar info@dmcc.nl o.v.v. ‘Benchmark leadwerving compliance’ of vraag een exemplaar op bij uw contactpersoon van DMCC.

Wilt u de benchmark van dit jaar vergelijken met de benchmark van 2021, op deze pagina leest u meer over de benchmark van het afgelopen jaar.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.