Dutch Filmworks is van plan om ip-adressen te verwerken van mensen die auteursrechtelijk beschermd materiaal via bittorrent downloaden, zonder dat ze dat wettelijk mogen. Het doel van de gegevensverwerking is om inbreuk op auteursrechten tegen te gaan. De filmdistributeur zal de ip-adressen via eigen waarneming verkrijgen en voor een periode van 5 jaar bewaren, zonder dat de betrokkenen hierover worden ingelicht.

Dat brengt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens bijzondere privacyrisico’s met zich mee. De toezichthouder heeft daarom een voorafgaand onderzoek ingesteld om te kijken in hoeverre de voorgenomen gegevensverwerking in verhouding staat tot het doel dat Dutch Filmworks ermee wil bereiken. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de filmdistributeur voldoende waarborgen getroffen voor een behoorlijke en zorgvuldige gegevensverwerking.

Zo is er een gedragsregeling en een informatiebeveiligingsbeleid. De gedragsregeling bevat, onder meer, een afbakening van de doelgroep, beperkte bewaartermijnen, een klachtenregeling en een uitwerking van de rechten van betrokkenen die voor de noodzakelijke balans en correctiemogelijkheden zorgen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het besluit in Staatscourant gepubliceerd. Tegen dit besluit kan nog gedurende een periode van zes weken beroep worden aangetekend.

Bron: Security.nl