In het huidige artikel 13 van de Grondwet wordt nog gesproken van telefoon- en telegraaf geheim. Dat is niet meer van deze tijd.

Alleen na tussenkomst van een rechter (of in het belang van de
nationale veiligheid met toestemming van in de wet aangewezen personen)
kan inbreuk op dit recht worden gemaakt. Dit geldt voortaan dus ook voor
bijvoorbeeld sms of e-mail.

Het voorstel kent een lange voorgeschiedenis. Nadat eerdere
kabinetten tot tweemaal toe een poging tot het moderniseren van dit
Grondwetsartikel in eerste lezing zagen mislukken (in 1997 en 2004), is
in deze kabinetsperiode het onderwerp weer opgepakt. Het voorstel tot
wijziging van de Grondwet is nu in eerste lezing aangenomen door beide
Kamers van de Staten Generaal. Een wijziging van de Grondwet gaat in
twee ronden. Na verkiezingen wordt het voorstel in tweede lezing door de
Tweede- en Eerste Kamer behandeld. De Grondwetswijziging heeft dan de
steun van een tweederde meerderheid in beide Kamers nodig om aangenomen
te worden.

Bron: Emerce.nl