Ga naar de inhoud
7 maart 2022 • Nieuws

EDPB-guidelines over gedragscodes voor doorgifte buiten EU nu definitief

De European Data Protection Board (EDPB) heeft de definitieve versie van guidelines over gedragscodes als doorgifte-instrument aangenomen. In deze guidelines staan de voorwaarden genoemd om op basis van een gedragscode persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Unie (EU).

audit-3929140_1920

De EDPB publiceerde in juli 2021 een eerdere versie van deze guidelines. Belanghebbende partijen kregen toen de kans om commentaar te leveren op de guidelines. Dat commentaar is verwerkt in de definitieve Guidelines on codes of conduct as tools for transfers.

Gedragscode: op maat gemaakt voor een sector

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maakt het mogelijk voor bijvoorbeeld brancheverenigingen om een gedragscode te ontwikkelen. Een gedragscode bestaat uit specifieke regels voor een bepaalde sector.

De algemene regels uit de AVG zijn in de gedragscode toegesneden op die sector. De privacytoezichthouder kan de gedragscode vervolgens goedkeuren.

Gedragscode als doorgifte-instrument

Er zijn gedragscodes op nationaal niveau, op Europees niveau en op wereldwijd niveau. De wereldwijde gedragscodes dienen óók als doorgifte-instrument. Zo’n gedragscode kan de basis zijn om op een veilige manier persoonsgegevens te versturen vanuit de EU naar landen buiten de EU.

Dit is omdat bedrijven binnen dezelfde sector, maar buiten de EU, toezeggen zich aan de regels van de gedragscode te houden. Dat doen zij via de gedragscode én aanvullende ‘contractuele en juridische verbindingen’.

Aanvullende voorwaarden

Een nationale gedragscode heeft alleen goedkeuring van de nationale privacytoezichthouder nodig. Voor een wereldwijde gedragscode gelden echter aanvullende voorwaarden. Die worden in de guidelines uitgelegd.

Zo moet de Europese Commissie de gedragscode algemeen geldend verklaren. Daarnaast moeten de bedrijven van buiten de EU die onder de gedragscode vallen, toezeggingen doen om de persoonsgegevens die zij ontvangen goed te beschermen. Onder meer door ervoor te zorgen dat EU-inwoners hun privacyrechten kunnen uitoefenen.

Leer meer op: autoriteitpersoonsgegevens.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.