Het gaat dan om reserverings- en check-in-gegevens, zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, reisdata, ID-documentnummers, bestemmingen, medepassagiers en betaalgegevens. De eenheid Pi-NL kan zowel de passagiersgegevens als het resultaat van de verwerking met Europol en vergelijkbare eenheden van andere lidstaten delen. Ook kunnen het Openbaar Ministerie, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en de Rijksrecherche bij de eenheid Pi-NL informatie opvragen.

Het wetsvoorstel, dat de Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record) omzet in Nederlands recht, werd in maart door de Tweede Kamer aangenomen. Denk, GroenLinks, PvdD en SP stemden destijds tegen. Dinsdag ging de Eerste Kamerakkoord. SGP, ChristenUnie, VVD, Fractie-Duthler, 50PLUS, OSF, D66 en PVV stemden voor. GroenLinks, PvdD en SP stemden tegen.

Lees verder op Security.nl