Onlangs is binnen Energie-Nederland de gewijzigde Gedragscode Consument en Energieleverancier 2015 vastgesteld. Deze gedragscode, die zich richt op de relatie tussen de huishoudelijke consumenten en de energieleverancier tijdens het aanbieden, contracteren en beëindigen van een leveringsovereenkomst. De gedragscode is geëvalueerd en aangepast aan recente ontwikkelingen in de retailmarkt. De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met actualisering van de tekst, verduidelijking van contracteren en beëindigen en de afspraken rond transparantie (Aanbod op Maat). Ook is – in overleg met ACM – de tekst aangepast aan het document Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie.

De implementatie van de gewijzigde gedragscode is voorzien uiterlijk per 1 juli aanstaande, mede in relatie tot de implementatie van Aanbod op Maat. De uiteindelijk publicatie van de gedragscode, en de lijst met leveranciers waarvan een nieuwe toetredingsverklaring is ontvangen, op de website van Energie-Nederland vindt eveneens plaats op 1 juli aanstaande.