Keurmerk met een screening en een gedragscode

Per 14 oktober 2019 is het register raadpleegbaar voor organisaties in de energiemarkt. Intermediairs registreren zich in het register, waarop CIRE toetst of de intermediair voldoende zicht-, vind- en bereikbaar is. Intermediairs worden ten behoeve van het keurmerk jaarlijks gescreend en doorlopend gemonitord. Voldoet de intermediair aan de criteria dan ontvangt deze het CIRE-transparantie keurmerk. Misdraagt een intermediair zich, dan kan hij het keurmerk verliezen. Ook conformeert de wederverkoper zich aan de Gedragscode CIRE. De Autoriteit Consument en Markt zegt in een reactie: “We zijn enthousiast over het initiatief om de kwaliteit van werving in de energiemarkt te verbeteren.”

Initiatiefnemers

CIRE komt tot stand op initiatief van een grote groep organisaties uit de energiesector. “Als eigenaar van Nutselect – een aanmerkelijk distributieplatform – staan wij volledig achter CIRE. We zien de voordelen niet alleen voor intermediairs en energieleveranciers die bij ons zijn aangesloten, maar juist ook voor eindklanten. Er is behoefte aan meer transparantie en daar zal het CIRE-transparantie keurmerk bij helpen”, aldus David Tuohy, CEO van de Connecthing Groep. Andere deelnemers zijn Essent, Eneco, Engie, Energiedirect.nl, NLE (voorheen de Nederlandse Energiemaatschappij), Oxxio, WoonEnergie, Total, Gazprom Energy, Budget Energie, Consumind, Besparen Kan, Hof Promotion, Improvers, Minder.nl en Synnion. Zij werken samen om algemeen geldende normen te stellen bij energieverkoop. De komende maanden zal het aantal deelnemers waarschijnlijk toenemen.