Ga naar de inhoud
12 oktober 2020 • Nieuws

Energieverkoop streng gereguleerd in nieuwe branchecode

audit-3929140_1920

Gedragscode Consument en Energieleverancier stelt strenge regels aan telemarketing en deurverkoop

Energie Nederland, de branchevereniging voor Energieleveranciers, publiceerde vrijdag de nieuwe Gedragscode Consument en Energieleverancier. Deze kan door alle energieleveranciers, die een vergunning hebben om aan consumenten te leveren, worden toegepast. De Code heeft met name impact op de wervingskanalen deurverkoop en telemarketing. Zo worden onder meer de werftijden voor Door2Door verkort en zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking tussen leveranciers, intermediairs en distributieplatforms.

De Code kent een groot aantal veranderingen ten opzichte van de eerdere versie uit 2015. Hieronder zetten we de belangrijkste op een rij.

Reikwijdte: consument en ZZP’er

De bepalingen in de Code gelden voor de verkoop van energie aan consumenten en ZZP’ers waarvan het huis voornamelijk een woonfunctie heeft. Dit sluit aan bij de zienswijze van toezichthouder ACM. De Code reguleert energieverkoop uit naam van de leverancier, maar ook door derden, zoals distributieplatforms en intermediairs.

Intermediaire verkoop

De grootste wijziging zijn de bepalingen over de intermediaire verkoop. De Gedragscode maakt nog eens expliciet dat de energieleverancier ook verantwoordelijke is voor de intermediaire verkoop waarbij zijn product wordt aangeboden. Hij mag alleen zaken doen met een intermediair indien:

  • de intermediair voldoet aan transparantie vereisten, zoals een inschrijving bij de KvK van alle handelsnamen, websites die op deze namen aansluiten en contact- en vestigingsgegevens bevatten en een eigen set voorwaarden heeft waarop de consument zich kan beroepen;
  • er goede en aantoonbare afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van werving. Hiervoor is tevens een modelovereenkomst opgesteld;
  • van de individuele verkopers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan worden overlegd;
  • er een sanctieprocedure is tegen verkopers die zich niet houden aan de regels.

Deurwerving

  • De werftijden worden aangepast. Doordeweeks mag voor energieverkoop voor partijen die de Gedragscode toepassen geworven worden tot 19.00 uur, dit was 21.00 uur;
  • De werver moet de gemeentelijke vergunning kunnen laten zien op basis waarvan gelopen wordt;
  • Aan het einde van ieder gesprek moet de werver de consument een overzicht overhandigen van de partijen die betrokken zijn bij het aanbod, waaruit ook hun onderlinge relatie duidelijk wordt, te weten de energieleverancier, het distributieplatform en de intermediair.
    Wij hebben alvast een handig template voor u gemaakt, waarmee u deze informatie overzichtelijk en laagdrempelig kunt presenteren. Download hier het ‘Overzicht intermediaire energieverkoop’ en het ‘Overzicht reguliere energieverkoop’.

Telemarketing

De consument moet de gelegenheid hebben het contract en de voorwaarden te lezen. Heeft hij dit niet dan is een leveringsovereenkomst die in hetzelfde gesprek wordt gesloten door middel van het klikken op een bevestigingslink niet geldig.

Aanbod

Het moet voor de consument volledig duidelijk zijn dat hij voor een andere leverancier kiest als hij ingaat op een aanbod. Er moet altijd een controlevraag worden gesteld om je ervan te verzekeren dat de consument dit begrijpt.

Training en opleiding wervers

De leverancier moet er zorg voor dragen dat alle verkopers getraind worden in de bepalingen van de Gedragscode en de toepasselijke wetgeving. Die verplichting moet hij ook opleggen aan de intermediairs en/of externe medewerkers waar hij mee werkt.

Raadplegen CER/CAR

De Code biedt energieleveranciers de mogelijkheid om de CER/CAR registers te raadplegen. Dat kan momenteel niet omdat de netbeheerders de toegang tot klantgegevens in de CER/CAR registers hebben opgeschort. Zij deden dit omdat begin dit jaar de doorgifte van deze gegevens aan de energieleveranciers ten behoeve van een aanbod op maat in een beroepsprocedure onrechtmatig is bevonden.

Voor wie geldt de Code?

Energieleveranciers kunnen zelf bepalen of zij de Code willen naleven en de verplichtingen uit de Code willen opleggen aan hun leveranciers, platformen, intermediairs, facilitaire partners of wederverkopers. De huidige Code wordt breed gedragen. Op de website van Energie Nederland is te zien welke leveranciers dat nu doen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of over de wijzigingen in de nieuwe Code? Neem dan contact met ons op of schrijf u in voor onze online kennissessie.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.