De AVG, die iets meer dan twee jaar geleden in werking trad, zorgt volgens de Commissie voor meer transparantie en geeft burgers afdwingbare rechten, zoals het recht op toegang, rectificatie, uitwissing, bezwaar en overdraagbaarheid.

Volgens de evaluatie is er nog wel sprake van enige versnippering tussen de EU-lidstaten als het om de implementatie van de AVG gaat, maar neemt de harmonisering in de lidstaten wel toe. Daarnaast stelt de Commissie dat het bedrijfsleven zich aan de wetgeving wil houden en gegevensbescherming steeds vaker als concurrentievoordeel ziet.

Uit onderzoek van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten blijkt dat 69 procent van de EU-burgers boven de 16 jaar van de AVG heeft gehoord en 71 procent met de nationale privacytoezichthouder bekend is. Burgers zouden door de AVG ook beter letten op wat er gebeurt met hun gegevens. Hoewel de Europese Commissie positief is, stelt het ook dat er meer gedaan kan worden om burgers te helpen hun rechten uit te oefenen, met name het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.

Tevens benoemt de Europese Commissie verschillende dingen die in de toekomst kunnen worden verbeterd. Het gaat onder andere om nauwlettend de toepassing van de AVG bij nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie en het Internet of Things te monitoren. Verder moet nationale wetgeving volledig in lijn met de AVG komen en moeten lidstaten ervoor zorgen dat hun nationale privacytoezichthouders over voldoende personeel en financiële middelen beschikken.

Lees meer op security.nl