Bij 38 uitzendkrachten zijn er dergelijke fouten gemaakt, zo laat het callcenterbedrijf tegenover RTV Oost weten. De medewerkers plannen afspraken in en bellen negatieve testuitslagen door. De problemen met de coronatestlijn kwamen vorige maand aan het licht, waarop Teleperformance 1600 werknemersdossiers doorlichtte. Bij 38 bleek er iets mis te zijn, zoals een nog altijd actief account na vertrek of het niet hebben ondertekend van een geheimhoudingsverklaring, terwijl de GGD had aangegeven dat dit wel was gedaan.

Om de privacy te waarborgen zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd. Eerst werd er één keer per week op inactieve accounts gecontroleerd. Dat wordt nu twee keer per week. Daarnaast is er nu een portaal waarmee het callcenterbedrijf en het uitzendbureau dat de medewerkers levert kunnen zien wie er uit dienst zijn getreden. Accounts van vertrokken medewerkers worden binnen vier uur geblokkeerd.

Als laatste hebben medewerkers en ex-medewerkers die geen aanvullende geheimhoudingsverklaring kregen die alsnog ontvangen met de vraag die te ondertekenen. Teleperformance zegt het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens te hebben gemeld.

Lees meer op security.nl