Ga naar de inhoud

Een Recht van Verzet ongedaan maken op de klantenservice, mag dat?

Het uitoefenen van een Recht van Bezwaar (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of Recht van Verzet (Telecommunicatiewet) houdt in dat een consument bij uw organisatie aangeeft dat hij niet meer wil dat u zijn persoonsgegevens verwerkt voor een bepaald doel. Dit is vaak gerelateerd aan direct marketing. Iemand wil bijvoorbeeld niet meer gebeld of gemaild worden.

U moet gehoor geven aan zo’n afmelding, u mag hier niets voor in rekening brengen. En zo’n afmelding is in principe voor onbepaalde tijd, tenzij diegene later zelf te kennen geeft weer door uw organisatie gebeld te willen worden, post te willen ontvangen of zich weer inschrijft voor de nieuwsbrief.

De consument moet dus zelf proactief aangeven dan weer open te staan voor communicatie met uw organisatie. Als u dat in het contact met de klantenservice bemerkt, dan is het mogelijk om de consument op zijn verzoek weer in te schrijven voor de nieuwsbrief of om een contactblokkade op te heffen. Het moet de consument dan wel volledig duidelijk zijn dat hij weer informatie zal ontvangen en dit moet u ook aantoonbaar kunnen maken op verzoek.