Ga naar de inhoud

Hoe geef ik invulling aan de verplichtingen uit de cookiewet?

  • Cookie statement: biedt een cookiestatement aan. Een soort privacy statement waarin u alle cookies die geplaatst kunnen worden benoemd, samen met hun functie, welke informatie ze verzamelen en hun bewaartermijn. Zorg dat het cookiestatement makkelijk te vinden is op uw website, bijvoorbeeld door een hyperlink in de footer.
  • Cookiebanner: als u tracking cookies plaatst of analytics cookies met een unieke identifier dan moet u toestemming vragen. Dat kunt u doen met een cookiebanner: een soort pop-up op de website waarin de webbezoeker kan aangeven of hij wel of geen cookies wilt. Voor de voornoemde cookies moet de toestemming actief gegeven worden, dit mag dus niet default aan staan. Onze privacy toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens geeft ook aan dat een cookiewall niet mag. Dit is het model waarbij mensen die een website willen bezoeken of app willen gebruiken, de vraag krijgen om cookies te accepteren voordat zij toegang krijgen tot de website. Geven zij geen toestemming, dan krijgen zij geen toegang. Volgens de toezichthouder kan deze toestemming niet vrij worden gegeven.
  • Cookie procesbeschrijvingen: documenteer welke cookies in gebruik zijn en weet welke impact deze hebben op de privacy van bezoekers, zodat het inzichtelijk is voor de organisatie en ook aantoonbaar is voor toezichthouders zoals de ACM. En vraag uzelf af of deze gebruikte (vooral third-party) cookies wel passen bij uw organisatiecultuur.