Ga naar de inhoud

Hoe lang mogen gemeenten gegevens bewaren?

Als het gaat om persoonsgegevens in de BRP, mogen deze voor altijd bewaard worden. Als een organisatie persoonsgegevens uit de BRP krijgt, wordt de registratie van deze verstrekking voor 20 jaar bewaard. In andere gevallen zal een gemeente bewaarde gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het doel van de verwerking. Alle informatie, data of documenten die de gemeente vastlegt, bewaart de gemeente volgens een wettelijk vastgestelde bewaartermijn. Bewaartermijnen zijn verplicht volgens de Archiefwet.

Een voorbeeld waarbij de gemeente verplicht is blijvende bewaartermijnen te hanteren, is bij het verlenen van een omgevingsvergunning. En een ander voorbeeld is de beelden van videocameratoezicht, deze moeten na vier weken worden vernietigd.

Personen hebben altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (artikel 21 AVG) en om inzage te vragen in de persoonsgegevens die de gemeente verwerkt (artikel 15 AVG).

Onder bepaalde voorwaarden kunnen personen de gemeente verzoeken om hun persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen (rectificatie, artikel 16 AVG), te verwijderen (artikel 17 AVG) of te beperken (artikel 18 AVG). Deze rechten zijn over het algemeen terug te vinden in de privacyverklaring van de gemeente, waarbij er vaak een formulier of mailadres genoemd wordt voor als personen gebruik wensen te maken van hun rechten.