Ga naar de inhoud

Mag een telecomaanbieder reclame maken voor ‘gratis’ telefoons bij een abonnement?

De telefoon is niet gratis, maar verdisconteerd in de abonnementsprijs. Gratis mag de aanbieder dus sowieso niet zeggen, dat is misleidend. Alle reclame-uitingen ten aanzien van telefoonkredieten dienen per 1-1-2017 in overeenstemming te zijn met de Beleidsregel informatieverstrekking. In principe staat hier een dubbeling met de informatieverplichtingen uit het BW (wet consumentenrechten en OHP). Dus, u mag niet misleiden en moet voor het sluiten van de overeenkomst alle essentiële informatie verstrekken, waaronder looptijd, totale prijs etc. Extra bepalingen ten aanzien van kredietverstrekking zijn:

  • De afspraken over het telefoonkrediet dienen afzonderlijk te worden overeengekomen en gemeld. De toestelprijs en de kredietvoorwaarden dienen afzonderlijk benoemd te worden. Hierin moet melding worden gemaakt van de relevante kenmerken van het krediet, denk aan:
  1. Kosten (rente, rentevorm).
  2. Voorwaarden (om voor het krediet in aanmerking te komen, zoals de minimale looptijd).
  3. Eventuele toetsing van de consument en de registratie van het krediet bij het Bureau Krediet Registratie of bij een credit scoring bedrijf.
  • De informatie moet evenwichtig zijn, dat betekent dat zowel de voordelen als de nadelen en risico’s moeten worden benoemd.