Ga naar de inhoud

Wanneer valt het aanbieden van een telefoonabonnement onder de financiële wetgeving?

Als een aanbieder mobiele telefoons aan consumenten verkoopt waarbij de klant niet in één keer de aanschafkosten voor het toestel betaalt, dan is sprake van kredietverlening waarop regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft) van toepassing zijn.