Ga naar de inhoud

Wat betekent server-side tagging in cookie marketing?

Er spelen een aantal ontwikkelingen in cookie marketing. Zo verdwijnen de privacy onvriendelijke ‘third party cookies’ en stappen veel organisaties over op server-side tagging of tracking, wat ook de privacy van de webbezoeker beter borgt.

Server-side tracking houdt in dat een cookie, die geplaatst wordt vanuit een website, niet meteen wordt uitgelezen van het apparaat van de gebruiker, maar via een server naar één van de trackers (Google Analytics, Facebook, Bing) wordt gestuurd. De adverteerder is dan in de lead ten aanzien van de informatie die zij deelt met de platformen.