Ga naar de inhoud

Wat is de Wet BRP?

De Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) is sinds 2014 de basis voor de registratie van persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). In de BRP staan persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen die Nederland hebben verlaten (niet-ingezetenen). Personen die korter dan 4 maanden in Nederland wonen kunnen ook als niet-ingezetenen geregistreerd staan in de BRP.

De Wet BRP beschrijft het doel van de registratie van deze persoonsgegevens en aan welke eisen beheerders en gebruikers van de BRP moeten voldoen. Ook geeft de wet aan voor welke doelen die informatie gebruikt mag worden.

Het doel is namelijk dat er zonder BRP registratie geen gebruik gemaakt kan worden van voorzieningen en de BRP is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek, worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.