Ga naar de inhoud

Wat is een happy call?

Een ‘happy call’ is een belletje dat goede doelen doen aan nieuw geworven donateurs. Ze bellen om te bedanken voor het donateurschap en om bepaalde gegevens te verifiëren. In sommige gevallen kan ook gevraagd worden om een extra bijdrage of interesse in andere zaken zoals collecteren.