Ga naar de inhoud

Wat regelt de wet over het gebruik van cookies?

Organisaties gebruiken cookies om websites gebruikersvriendelijker te maken en om informatie te verzamelen over de webbezoekers. Met het doel om webbezoekers persoonlijk te benaderen of gericht te adverteren. Deze informatie is indirect herleidbaar tot een persoon waardoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in beeld komt. De Cookiewet (opgenomen in de Telecommunicatiewet artikel 11.7a) zoomt verder in op het gebruik van de techniek.

De Cookiewet verplicht organisaties om webbezoekers te informeren en om toestemming te vragen.

Informeren

Als uw website cookies plaatst moet u de bezoekers hierover duidelijk en volledig informeren. De wettelijke toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt hierover het volgende:

Informeren mag niet door een vage verwijzing naar een privacy of cookiestatement. Een cookiestatement is wel geschikt om nadere uitleg te verstrekken en bijvoorbeeld de werking van de cookies die uw website plaatst te benoemen. In uw privacy statement moet u dan de volgende zaken vermelden:

Welke cookies worden geplaatst;

  • Voor welk doel (analytics, conversie-attributie, online advertising of personalisatie);
  • Welke informatie wordt met een cookie vastgelegd;
  • Of de informatie verstrekt wordt aan derden.

De informatie over het plaatsen van cookies moet op een zichtbare plek op de website staan, met een begrijpelijke uitleg waarom u de cookie plaatst en welke informatie met welk doel wordt verzameld moet terug te vinden zijn in uw cookie statement.

Toestemming

De tweede verplichting is dat u toestemming moet vragen voor het plaatsen van cookies. De toestemming geldt niet voor cookies die noodzakelijk (functioneel) zijn.

Voorbeelden van noodzakelijke cookies zijn:

  • Cookies die gebruikt worden bij het onthouden van items in een winkelmandje;
  • Cookies om inloggegevens te onthouden.

U kunt op dit moment op meerdere manieren toestemming vragen voor het plaatsen van de cookies. Dit kan bijvoorbeeld via een pop-up of een banner waarmee u toestemming of geen toestemming kunt vragen voor het plaatsen van cookies. Let hierbij op om een onderscheid te maken in de verschillende soorten cookies, zodat de webbezoeker hiervoor apart zijn of haar toestemming kan geven.